Banner 1.jpg Banner 3.jpg Banner 4.jpg banner 5.jpg banner 6.jpg banner 7.jpg Banner1-2021-11-07.jpg Banner2-2021-11-07.jpg

Sportiviteit

SPORTIVITEIT

HC Diemen is een club die staat voor plezier, sportiviteit en waardering. We vinden een positieve sfeer, respect voor elkaar, respect voor de omgeving én betrokkenheid erg belangrijk. Er is plaats voor plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren.

Wat verwachten dat iedereen zich welkom voelt; zowel gasten als spelers, spelbegeleiders/coaches en scheidsrechters, bezoekers en ouders. Wat verwachten wij dan van je?

 

FAIR PLAY

• Kom de teamafspraken na

• Waardeer ieders positieve kanten en help elkaar op en buiten het veld, gedraag je respectvol naar elkaar, tegenstander en scheidsrechter

• Vóór iedere wedstrijd doen jullie ‘Shake Hands’: line-up bij de middenstip en handen schudden met de wens "Prettige wedstrijd”

• Bedank na de wedstrijd tegenstanders en scheidsrechter

• Drink na afloop met de tegenstander wat in het clubhuis

• Draag op het veld altijd een bitje en scheenbeschermers

• Draag bij iedere wedstrijd het officiële HC Diemen tenue

• Zeg een wedstrijd of training uiterlijk 24 uur en alleen met een goede reden af

 

HOUD HET FIJN LANGS DE LIJN & MOEDIG POSITIEF AAN

• Moedig op een positieve manier aan,

• Onthoud je van (hoorbaar) commentaar en coach niet mee,

• Laat je kind zijn/haar sport zelf beleven

 

ALLEEN DE COACH COACHT

Tijdens de wedstrijd beslist de coach of spelbegeleider over de spelstrategie en opstelling. De teamspelers volgen de aanwijzingen van de coach of spelbegeleider op. Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan.

 

COACH OF SPELBEGELEIDER

• Coach positief, met complimenten voor inzet, prestatie en houding

• Geef iedereen aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig

• Maak duidelijke afspraken over spel, houding en huishoudelijke zaken

• Houd de teamleden aan de afspraken én geef zelf het goede voorbeeld

• Accepteer geen onsportief of ander ongewenst gedrag

• Bij een wedstrijd stel je je voor aan tegenstander en scheidsrechter en bedankt ze na afloop

• Bespreek na afloop wat er goed ging en waar jullie verder aan gaan werken

• Laat jouw team na de wedstrijd samen iets drinken met de tegenstander

 

 

TEAMMANAGER

• Ondersteun de coach of spelbegeleider door de praktische zaken van het team te regelen en te communiceren

• Zorg dat de coach deze gedragscode met het team bespreekt

• Weet wat de teamafspraken zijn

• Help de trainer/coaches zo nodig bij het bespreekbaar maken van eventuele irritaties

• Help ouders herinneren aan hun rol langs de lijn (positief aanmoedigen, geen aanwijzingen)

• Zorg dat dugout en veld na de wedstrijd zijn opgeruimd

• Ontvang bij een thuiswedstrijd de tegenstander en maak ze wegwijs op de club

• Zorg dat de wedstrijdformulieren tijdig zijn ingevuld en ingeleverd

 

DE SCHEIDSRECHTER BESLIST

De spelers respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en ook de supporters onthouden zich van commentaar. Soms moeilijk maar echt een must; bemoei je niet met de arbitrage! Ouders geven het goede voorbeeld en laten hun kinderen zo zien dat een scheidsrechter zijn/haar best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

 

SCHEIDSRECHTER

• Je bent op de hoogte van de nieuwste spelregels

• Stimuleer fair play en zorg dat de teams de Shake Hands uitvoeren

• Fluit onpartijdig en met respect voor beide partijen

• Wijs supporters zo nodig - op een nette manier – terecht

 

DE CLUB IS VAN ONS ALLEMAAL ; SAMEN HOUDEN WE HET GEZELLIG EN SCHOON

• Ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen

• Ruim afval op en vraag anderen dat ook te doen

• Achtergelaten eigendommen breng je naar de wedstrijdtafel of clubhuis

• Parkeer op de daartoe bestemde plekken; wees sportief en kom zoveel mogelijk op de fiets

• Houd je hond aan de lijn en ruim eventuele uitwerpselen op

• Roken is niet toegestaan op of rond de velden, in de kleedkamers noch in het clubhuis

• Alcohol onder de 18 jaar en drugsgebruik (of het verhandelen daarvan) zijn verboden.