Banner 1.jpg Banner 3.jpg Banner 4.jpg banner 5.jpg banner 6.jpg banner 7.jpg Banner1-2021-11-07.jpg Banner2-2021-11-07.jpg

Statuten & Reglementen


Statuten

De statuten van onze vereniging zijn in een notariële akte vastgelegd en kun je hier vinden:

Huishoudelijk reglement

Op 22 oktober 2020 hebben de leden op een algemene ledenvergadering met een ruime meerderheid ingestemd met de vaststelling van een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is op 14 april 2021 in werking getreden en kun je hier vinden: 

Tuchtreglement

Op 22 oktober 2020 hebben de leden op een algemene ledenvergadering met een ruime meerderheid ingestemd met de vaststelling van een tuchtreglement. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de statuten van de vereniging, treedt het tuchtreglement op de veertiende dag na de dag waarop de algemene ledenvergadering tot vaststelling heeft besloten. Aldus treedt het tuchtreglement vanaf 5 november 2020 in werking. Het tuchtreglement kun je hier vinden: