HCD geclassificeerde foto-28.jpg HCD geclassificeerde foto-30.jpg HCD geclassificeerde foto-33.jpg

Officiele mededelingen


Statuten

Op 20 september 2017 is de vereniging opgericht. De statuten zijn in een notariële akte vastgelegd en kun je hier vinden:

Op 22 oktober 2020 hebben de leden op de algemene ledenvergadering, waarin tenminste 20% van de leden vertegenwoordigd waren, met een meerderheid van meer dan 95% van het aantal aanwezige stemmen ingestemd met de wijziging van de statuten. De statuten kun je hier vinden maar zijn nog niet in werking getreden aangezien de gewijzigde statuten nog niet in een notariële akte zijn vastgelegd:

Huishoudelijk reglement

Op 22 oktober 2020 hebben de leden op een algemene ledenvergadering met een ruime meerderheid ingestemd met de vaststelling van een huishoudelijk reglement. Aangezien het huishoudelijk reglement verband houdt met de wijziging van de statuten van de vereniging, waartoe op dezelfde dag is besloten, treedt het huishoudelijk reglement in werking nadat de statuten van de vereniging zijn gewijzigd. Het huishoudelijk reglement kun je hier vinden:

Tuchtreglement

Op 22 oktober 2020 hebben de leden op een algemene ledenvergadering met een ruime meerderheid ingestemd met de vaststelling van een tuchtreglement. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de statuten van de vereniging, treedt het tuchtreglement op de veertiende dag na de dag waarop de algemene ledenvergadering tot vaststelling heeft besloten. Aldus treedt het tuchtreglement vanaf 5 november 2020 in werking. Het tuchtreglement kun je hier vinden:

 


Wedstrijdschema

AFGELASTE WEDSTRIJDEN

geen afgelaste wedstrijden