HCD geclassificeerde foto-28.jpg HCD geclassificeerde foto-30.jpg HCD geclassificeerde foto-33.jpg
Algemeen Dec
24

Even voorstellen; de voorzitter, penningmeester & secretaris

Nieuws afbeelding

Om een vereniging op te richten is er een bestuur nodig. Dit bestuur dient minimaal te bestaan uit een secretaris, penningmeester en voorzitter. Het bestuur is binnen HC Diemen later uitgebreid met bestuursleden op het gebied van technische zaken, wedstrijdzaken, accommodatie en algemene zaken. Elk bestuurslid heeft ook een aantal commissies waar diegene verantwoordelijk voor is. Gideon Swaab is sinds de oprichting van de club voorzitter. 


Naast de communicatie naar de Gemeente toe is de verantwoordelijkheid van een voorzitter ook om het beleid te maken voor de vereniging en er voor te zorgen dat het bestuur goed kan functioneren. Daarnaast zorgt hij voor het goed laten draaien van de verenging en het nastreven van de verenigingsdoelstellingen. Voor de komende periode is dit voornamelijk het verkrijgen van een eigen accommodatie en clubhuis, het laten groeien van het ledenaantal en de club financieel gezond houden. Dit gebeurt samen andere bestuursleden maar als voorzitter heb voornamelijk contact met de secretaris en de penningmeester.


De penningmeester, Jolanda Verhulp is na ongeveer de vierde training van haar dochter gevraagd voor de rol van penningmeester. Met een achtergrond in accountancy en de wens om vrijwilligerswerk op te pakken, heeft zij gelukkig snel ja gezegd. De penningmeester richt zich op het financieel gezond houden van de club. Met alle ontwikkelingen rondom onze eigen velden, is het belangrijk dat de begroting goed in de gaten wordt gehouden zodat er een stabiele basis is.


Yolanda Vosters is sinds de zomer van 2020 de secretaris van HC Diemen. De secretaris draagt zorg voor alle secretariële processen van de vereniging en activeert, motiveert en coördineert de commissies Communicatie en Ledenadministratie. Ook draagt de secretaris bij aan de implementatie van het HC Diemen beleid. Voor dit seizoen is de focus vooral geweest op het complete maken van commissies en de voorbereiding van de ALV die dit jaar digitaal gehouden moest worden.


De betrokkenheid bij de club maakt dat je nog meer geniet van het sporten van je kind en de sfeer die je samen kan creëren. Yolanda: "Ik raad alle ouders aan een clubtaak te zoeken die bij je past. Wanneer er meer mensen helpen zal het nog beter en gezelliger worden!"


Binnen het bestuur is er nog één bestuurslid nodig; bestuurslid Algemene Zaken. De medische commissie, evenementen commissie en ICT vallen onder het Algemeen Bestuurslid. Daarnaast ben je natuurlijk bij de bestuursvergaderingen aanwezig om je visie en mening te geven over alle zaken die spelen. Dus heb je zin om hier een bijdrage aan te leveren meld je dan aan! Wij doen hierbij ook een oproep aan alle ouders, wil je een bijdrage leveren aan de club in deze spannende tijden, mail dan de secretaris. Samen kan er dan naar een passende plek gezocht worden. 


Voor vragen over contributies, ideeën over sponsoring en andere voorstellen, stuur dan een mail naar de penningmeester!  

AFGELASTE WEDSTRIJDEN

geen afgelaste wedstrijden