Organisatie

Bestuur
Gideon Swaab Voorzitter De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Hij activeert, motiveert en coördineert het bestuur en de commissies. Daarnaast vertegenwoordigt hij de maatschappelijke belangen en de rol van de vereniging in Diemen. De taak van voorzitter wordt bij afwezigheid waargenomen door de penningmeester.
Chantal Veerhuis Penningmeester De penningmeester zorgt voor een verantwoord beheer van de financiën van de vereniging, motiveert en coördineert de commissies en levert een bijdrage aan de implementatie van het HC Diemen beleid. De taak van penningmeester wordt bij afwezigheid waargenomen door de voorzitter.
Michiel Hopman Bestuurslid Wedstrijdzaken Helpt de club in dit deelgebied verder. Is verantwoordelijk voor het activeren, motiveren en coördineren van de bijbehorende commissies.
Eric-Jan de Rooij Bestuurslid Accommodatie Helpt de club in dit deelgebied verder. Is verantwoordelijk voor het activeren, motiveren en coördineren van de bijbehorende commissies.
Mark Vlietstra Bestuurslid Algemene zaken Helpt de club in dit deelgebied verder. Is verantwoordelijk voor het activeren, motiveren en coördineren van de bijbehorende commissies.
Algemeen
Barcommissie
Bart Terlingen Commissielid Zorgt voor de barbezetting op de trainingslocatie en de thuiswedstrijdlocatie.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Accommodatie.
Alice Langerak Commissielid Zorgt voor de barbezetting op de trainingslocatie en de thuiswedstrijdlocatie.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Accommodatie.
Evenementencommissie
Elske Feenstra Commissielid Organiseert sociale en vereniging-bindende activiteiten naast de hockey-activiteiten. Organiseert acties ter versterking van de clubkas.
Deze commissie valt de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Marije Cornelissen Commissielid Organiseert sociale en vereniging-bindende activiteiten naast de hockey-activiteiten. Organiseert acties ter versterking van de clubkas.
Deze commissie valt de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Lieve Peeters Commissielid Organiseert sociale en vereniging-bindende activiteiten naast de hockey-activiteiten. Organiseert acties ter versterking van de clubkas.
Deze commissie valt de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Suzanne Arends Commissielid Organiseert sociale en vereniging-bindende activiteiten naast de hockey-activiteiten. Organiseert acties ter versterking van de clubkas.
Deze commissie valt de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Arlette van Vliet Commissielid Organiseert sociale en vereniging-bindende activiteiten naast de hockey-activiteiten. Organiseert acties ter versterking van de clubkas.
Deze commissie valt de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Marijke Piersma Commissielid Organiseert sociale en vereniging-bindende activiteiten naast de hockey-activiteiten. Organiseert acties ter versterking van de clubkas.
Deze commissie valt de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Huisvestingscommissie
Gideon Swaab Commissielid Draagt zorg voor het realiseren van een (permanente) trainings- en thuislocatie voor de club.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Accommodatie.
Eric-Jan de Rooij Commissielid Draagt zorg voor het realiseren van een (permanente) trainings- en thuislocatie voor de club.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Accommodatie.
Michiel Hopman Commissielid Draagt zorg voor het realiseren van een (permanente) trainings- en thuislocatie voor de club.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Accommodatie.
ICT-Commissie
Nick Van Es Commissielid Draagt zorg voor de website van HC Diemen. Onderhoudt contact met LISA Hockey m.b.t. vragen over- en ontwikkelingen van het LISA-systeem.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Symon Siesling Commissielid Draagt zorg voor de website van HC Diemen. Onderhoudt contact met LISA Hockey m.b.t. vragen over- en ontwikkelingen van het LISA-systeem.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Materiaalcommissie
Antony Lamers Commissielid Onderhoudt en beheert het materiaal van HC Diemen.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische zaken.
Najat Aktam Commissielid Onderhoudt en beheert het materiaal van HC Diemen.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische zaken.
Medische Commissie
Ingrid Stavenuiter Commissielid Draagt zorg voor het medisch welzijn van onze leden tijdens de training en competitiewedstrijden.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Tom Boeije Commissielid Draagt zorg voor het medisch welzijn van onze leden tijdens de training en competitiewedstrijden.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Algemeen.
Ledenadministratie
Brenda Plant Commissielid Verzorgt de ledenregistratie en de teamindeling.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.
Cocky de Bruijn Commissielid Verzorgt de ledenregistratie en de teamindeling.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.
Sponsoring
Anna Willmer Commissielid Werft sponsoren.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.
Suzanne d'Arnault Commissielid Werft sponsoren.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.
Communicatie
Paul Bernardt Commissielid 2publiceert informatie op de website, LISA-app en social media.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.
Suzanne d'Arnault Commissielid Verstrekt informatie aan leden van HC Diemen en publiceert informatie op de website, LISA-app en social media.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.
Arbitrage
Hannemieke van der Lei Commissielid Zorgt voor voldoende scheidsrechters binnen de vereniging.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Wedstrijdzaken.
Paul Bernardt Commissielid Zorgt voor voldoende scheidsrechters binnen de vereniging.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Wedstrijdzaken.
Financien
Kascommissie
Linda de Ridder Commissielid Controleert de financiële stukken.
De kascommissie functioneert zelfstandig en wordt jaarlijks benoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Truke van Boxtel Commissielid Controleert de financiële stukken.
De kascommissie functioneert zelfstandig en wordt jaarlijks benoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Technische Zaken
Arno Feenstra Commissielid Ondersteunt het wedstrijd- en technische hockeybeleid van de club.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische zaken.
Danny Zwartjes Commissielid Ondersteunt het wedstrijd- en technische hockeybeleid van de club.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische zaken.
Amir Abdul Commissielid Ondersteunt het wedstrijd- en technische hockeybeleid van de club.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische zaken.
Raf Verhoeven Commissielid Ondersteunt het wedstrijd- en technische hockeybeleid van de club.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische zaken.
Wedstrijdsecretariaat
Miriam Spierings Commissielid Verzorgt de administratieve ondersteuning van de competitie binnen de vereniging.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Wedstrijdzaken.
Michiel Hopman Commissielid Verzorgt de administratieve ondersteuning van de competitie binnen de vereniging.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Wedstrijdzaken.
Zaalhockey
Lieve Peeters Commissielid Coördineert alle activiteiten voor, tijdens en na de zaalcompetitie.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische zaken.